Projects – برگه ۲ – دنیای وردپرس

پوسته دنیای وردپرس

دومین پوسته دنیای وردپرس و برنامه نویسی با نام “دنیای وردپرس” در اوایل سال ۱۳۹۲ طراحی شد. این پوسته ۳ ستونه زیبا، در عین سادگی...

پوسته دنیای آبی وردپرس

سومین پوسته دنیای وردپرس و برنامه نویسی در ۵ مهرماه ۱۳۹۲ رو نمایی شد. این پوسته با بهره گیری از فریمورک Bootstrap، طی چند هفته کار مداوم...