قرار دادن کد در داخل پست ها | دنیای وردپرس و برنامه نویسی